SlackのWebAPI

2021/04/06

メッセージを送る

# -*- coding: utf-8 -*-

import json
import urllib.request

url = 'https://slack.com/api/chat.postMessage'
data = {
    'channel': '#channel_name',
    'text': '投稿するテキスト'
}
headers = {
    'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8',
    'Authorization': 'Bearer xoxb-XXXXXX' #TOKEN
}

req = urllib.request.Request(url, json.dumps(data).encode(), headers)
res = urllib.request.urlopen(req)
body = res.read()
data = json.loads(body)
print(data)


Slack APIを使用してメッセージを送信する
https://qiita.com/kou_pg_0131/items/56dd81f2f4716ca292ef

SlackのWebAPIを直接呼ぶときに困ったこと
https://qiita.com/s-suefusa/items/86b5eab5c9d9d84e054c

Using the Slack Web API
https://api.slack.com/web#posting_json